OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ TORNISTRA

Inicjatywy podejmowane przez szkołę w ramach Ogólnopolskiego Dnia Tornistra

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym Jarosławem Pinkasem zainaugurowała 1 października br. Ogólnopolski Dzień Tornistra.

„Ogólnopolski Dzień Tornistra to akcja edukacyjna, która ma na celu zwrócenie uwagi rodzicom, uczniom i nauczycielom na zjawisko przeciążonych plecaków. Chcemy, aby przedsięwzięcie to na stałe wpisało się w kalendarz szkolny i odbywało się raz w roku we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych, w tym w szczególności w szkołach podstawowych” – czytamy na stronie MEN.

Przeciążone tornistry to temat, który rokrocznie pojawia się wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W celu przeciwdziałania zjawisku zbyt ciężkich plecaków również w naszej szkole podejmowane są różnorodne działania.

Przede wszystkim ruszyła akcja informacyjna w postaci plakatów przygotowanych przez ministerstwo oraz pogadanek na lekcjach wychowawczych dotyczących prawidłowego pakowania plecaków, wyeliminowania zbędnych rzeczy oraz właściwego rozłożenia ciężaru w plecaku. W klasach powstały tematyczne gazetki.
Do użytku uczniów naszej szkoły pozostają obszerne szafki lub miejsce w klasie, w których pozostawiać mogą podręczniki, ćwiczenia bez potrzeby codziennego ich noszenia. Nauczyciele przypominają też uczniom, żeby nie nosili w tornistrach książek czy ćwiczeń, które nie wynikają z zajęć lekcyjnych w danym dniu.

Uczniom i rodzicom udostępniono loginy i hasła do korzystania z elektronicznych wersji podręczników. E- podręczników oraz inne bezpłatne multimedialne materiały są również wykorzystywane na zajęciach edukacyjnych i dodatkowych. Szkoła zakupiła w ramach programu „Aktywna tablica” monitor multimedialny, a rada pedagogiczna uczestniczyła w szkoleniu z zastosowania TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w edukacji.

Rodzicom również przekazano podczas szkolnych wywiadówek informacje o możliwości prawidłowego korzystania ze szkolnych szafek oraz kontrolowania sposobu pakowania plecaków przez dzieci.

- W tornistrach uczniów możemy znaleźć wszystko to, co lubią, co wydaje im się potrzebne i ważne, m.in. słowniki, pamiętniki, zabawki, gry. Dzieci często nie zdają sobie sprawy z tego, że każda dodatkowa rzecz w plecaku, to zbędny i szkodliwy ciężar. Proszę również rodziców by zwracali uwagę na to, co ich dziecko nosi w plecaku szkolnym – powiedziała szefowa MEN.

W najbliższym czasie zaplanowano również w naszej szkole happening „Profilaktyka wad postawy”, który poruszy również kwestę aktywnego wypoczynku.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowice
ul. Zwycięstwa 7
43-178 Ornontowice
tel./fax:32 2355016
NIP:635-17-19-984
zsp@ornontowice.edu.pl

www.spmiarka.edu.pl/smodbip

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer