Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Rok szkolny 2021/2022 był rokiem wielu znaczących wydarzeń - Jubileusz 70-lecia Szkoły, postpandemiczne skutki edukacyjne, wojna na Ukrainie i obecność nowych uczniów w naszej szkole -to wszystko sprawiło, że był to rok prawdziwych wyzwań i sprawdzian szlachetności, otwartości i zrozumienia dla całej społeczności szkolnej.

Jednak - jak zapewniała w swoim przemówieniu dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gminie Ornontowice, pani Monika Orłowska-Przybyła na uroczystej akademii kończącej ten rok szkolny - udało się tym wyzwaniom sprostać. Złożyła więc podziękowania władzom samorządowym, kadrze kierowniczej, gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji i obsługi, Radzie Rodziców za to, że wspólnym wysiłkiem wszystkich wcześniej wymienionych szkoła dba o swoich wychowanków i kształci ich z dużą starannością.

W tym miejscu swojego przemówienia pani dyrektor skierowała słowa do obecnych na sali ósmoklasistów, życząc im realizacji nowych planów i sprostania wyzwaniom, które niesie wejście w dorosłość. Przypomniała absolwentom ważną maksymę Seneki „Nie uczymy się dla szkoły, lecz dla życia”.

W kolejnej części pani dyrektor wraz z przedstawicielami grona pedagogicznego podziękowała za współpracę odchodzącej na nauczycielską emeryturę siostrze Redempcie oraz żegnającej się z pracą w naszej placówce siostrze Michaeli, dziękując każdej z nich za poświęcenie i serce włożone w rozwój naszej szkoły.

Następnie pani dyrektor oddała głos Wójtowi Gminy Ornontowice, panu Marcinowi Kotyczce, który w słowach skierowanych do młodzieży podziękował za godne reprezentowanie szkoły i promocję naszej małej ojczyzny. Wszystkim obecnym złożył życzenia udanych, słonecznych wakacji.

Kolejnym punktem akademii było przekazanie sztandaru młodszemu rocznikowi oraz oddanie funkcji Przewodniczącego Szkoły przez Dawida Trześniowskiego na ręce Mateusza Mrozka.

W części artystycznej przedstawiciele klas 7 w humorystycznych scenkach z życia szkoły przypomnieli swoim starszym kolegom, że będą mieli co wspominać ze szkolnych lat. Głos zabrali też przedstawiciele klas 8, którzy podziękowali dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i katechetom, psychologom, pedagogom, logopedom, bibliotekarkom, woźnym i wszystkim innym zaangażowanym w proces dydaktyczny i dobrostan uczniów za cały wysiłek włożony w ukształtowanie młodego człowieka. Nie zapomnieli również, że szczególne podziękowania należą się rodzicom, których miejsce w tym procesie jest nieodzowne.

W dalszej części nastąpiło wręczanie świadectw, nagród, podziękowań, dyplomów absolwentom naszej szkoły z roczników 2007 i 2008 oraz listów gratulacyjnych dla rodziców uczniów kończących szkołę z wyróżnieniem.

Ostatnim elementem było wręczenie pamiątkowej statuetki dla wyróżniających się uczniów klas ósmych, co ma stać się nową tradycją szkoły. W tym roku to szczególne uhonorowanie otrzymali: Dawid Trześniowski za działalność na rzecz szkoły, Mateusz Pałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii oraz Dawid Szwiec za znaczące osiągnięcia sportowe.

Zdjęcia z wydarzenia

Zdjęcia z wydarzenia

Zdjęcia z wydarzenia

Zdjęcia z wydarzenia

Zdjęcia z wydarzenia

Zdjęcia z wydarzenia

Zdjęcia z wydarzenia

Zdjęcia z wydarzenia

Zdjęcia z wydarzenia

Zdjęcia z wydarzenia

Zdjęcia z wydarzenia

Zdjęcia z wydarzenia

Zdjęcia z wydarzenia

Zdjęcia z wydarzenia

Zdjęcia z wydarzenia

Zdjęcia z wydarzenia

Zdjęcia z wydarzenia

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowice
ul. Zwycięstwa 7
43-178 Ornontowice
tel./fax:32 2355016
NIP:635-17-19-984
zsp@ornontowice.edu.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Godło Polski

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer