RSS
A A A
SmodBIP

Witamy na stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice

Wersja archiwalna strony

Nowy BIP - zsp_ornontowice.bip.gov.pl/

Dane teleadresowe:
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gminie Ornontowice
ul. Zwycięstwa 7
43-178 Ornontowice
tel/fax. 32/2355016
e-mail: zsp@ornontowice.edu.pl
www.ornontowice.edu.pl

W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wchodzi:

  • Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki
  • Przedszkole im. Kubusia Puchatka.

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Aktualności

Przykład wiadomości

25.03.2010
Przykład wiadomości


Opublikował: Pawel Bednarczyk
Publikacja dnia: 05.03.2021
Podpisał: Paweł Bednarczyk
Dokument z dnia: 25.03.2010
Dokument oglądany razy: 82 494