RSS
A A A
SmodBIP

Zasady funkcjonowania szkoły

Sekretariat zespołu przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
Sekretariat zespołu udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.
Godziny urzędowania sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00
e-mail: zsp@ornontowice.edu.pl

Rejestry, ewidencje, archiwa
1. Księga inwentarzowa
2. Ewidencja akt osobowych
3. Rejestr wniosków, zaświadczeń i aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
4. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły
5. Ewidencja dokumentacji szkolnej
6. Księga zastępstw
7. Księga zarządzeń wewnętrznych
8. Księga ewidencji dzieci
9. Księga uczniów
10.Rejestr wydanych legitymacji szkolnych i pracowniczych
11.Rejestr korespondencji
12.Archiwum dokumentacji szkoły
________________________________________
Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.Opublikował: Katarzyna Nowak
Publikacja dnia: 14.05.2010
Podpisał: Paweł Bednarczyk
Dokument z dnia: 30.03.2010
Dokument oglądany razy: 6 940