POPRAWA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Logo Europejskich Funduszy Społecznych

Realizacja projektu „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gminie Ornontowice”.

Od września 2020r. rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gminie Ornontowice” . Projekt trwać będzie do 30.06.2022r. i ma na celu kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów i uczennic, a także tworzenie warunków w szkołach sprzyjających nauczaniu eksperymentalnemu. Projekt w zależności od typu zajęć dedykowany jest uczniom klas IV – VIII. Regulamin rekrutacji uczestników projektu uwzględnia treści i wymogi zawarte we wniosku projektu i jest dla uczniów bezpłatny.

Zadania w ramach projektu realizowane będą w następujących obszarach:

  1. Zajęcia dodatkowe (wyrównawcze) z języka angielskiego i języka niemieckiego (10 grup)
  2. Zajęcia dodatkowe ( wyrównawcze) z matematyki (10 grup).
  3. Warsztaty z innowacyjnych metod efektywnego uczenia się.
  4. Koła zainteresowań z matematyki, chemii, fizyki, biologii (po 3 grupy) dla uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami prowadzone metodą eksperymentu.
  5. Doradztwo edukacyjno – zawodowe (podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy).
  6. Wyjazdy edukacyjno – rozwijające w formie warsztatów.
  7. Wyposażenie pracowni do nauczania metodą eksperymentu w zakresie nauk: matematyki, biologii, chemii i fizyki.

Efekty :
Wyrównanie szans edukacyjnych, podniesienie poziomu nauczania i efektywnego uczenia się, zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych i rozwojowych dzieci z problemami edukacyjnymi poprzez udział w zajęciach dodatkowych i wyrównawczych z matematyki, chemii, fizyki, biologii oraz języków obcych angielskiego i niemieckiego. Rozwój zainteresowań dzieci poprzez udział w zajęciach sprzyjających nauczaniu eksperymentalnemu w odpowiednio wyposażonych pracowniach: biologicznej, chemicznej, fizycznej i matematycznej.
Udział dzieci w zajęciach z doradztwa zawodowo edukacyjnego daje możliwość świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia się.
Promowanie równości szans mężczyzn i kobiet.

Wartość całkowita projektu: 414 345,00 zł
Dofinansowanie projektu z EFS: 352 193,25 zł

Zdjęcia z zajęć oraz pomocy dydaktycznych w pracowni biologicznej z projektu EFS

Zdjęcia z zajęć oraz pomocy dydaktycznych w pracowni biologicznej z projektu EFS

Zdjęcia z zajęć oraz pomocy dydaktycznych w pracowni biologicznej z projektu EFS

Zdjęcia z zajęć oraz pomocy dydaktycznych w pracowni biologicznej z projektu EFS

Zdjęcia z zajęć oraz pomocy dydaktycznych w pracowni biologicznej z projektu EFS

Zdjęcia z zajęć oraz pomocy dydaktycznych w pracowni biologicznej z projektu EFS

Zdjęcia z zajęć oraz pomocy dydaktycznych w pracowni biologicznej z projektu EFS

Zdjęcia z zajęć oraz pomocy dydaktycznych w pracowni biologicznej z projektu EFS

Zdjęcia z zajęć oraz pomocy dydaktycznych w pracowni biologicznej z projektu EFS

Zdjęcia z zajęć oraz pomocy dydaktycznych w pracowni biologicznej z projektu EFS

Zdjęcia z zajęć oraz pomocy dydaktycznych w pracowni biologicznej z projektu EFS

Zdjęcia z zajęć oraz pomocy dydaktycznych w pracowni fizycznej z projektu EFS

Zdjęcia z zajęć oraz pomocy dydaktycznych w pracowni fizycznej z projektu EFS

Zdjęcia z zajęć oraz pomocy dydaktycznych w pracowni fizycznej z projektu EFS

Zdjęcia z zajęć oraz pomocy dydaktycznych w pracowni fizycznej z projektu EFS

Zdjęcia z zajęć oraz pomocy dydaktycznych w pracowni matematycznej z projektu EFS

Zdjęcia z zajęć oraz pomocy dydaktycznych w pracowni matematycznej z projektu EFS

Zdjęcia z zajęć oraz pomocy dydaktycznych w pracowni matematycznej z projektu EFS

Zdjęcia z zajęć oraz pomocy dydaktycznych w pracowni matematycznej z projektu EFS

Zdjęcia z zajęć oraz pomocy dydaktycznych w pracowni matematycznej z projektu EFS

Zdjęcia z zajęć oraz pomocy dydaktycznych w pracowni chemicznej z projektu EFS

Zdjęcia z zajęć oraz pomocy dydaktycznych w pracowni chemicznej z projektu EFS

Zdjęcia z zajęć oraz pomocy dydaktycznych w pracowni chemicznej z projektu EFS

Zdjęcia pomocy dydaktycznych z projektu EFS

ZałącznikWielkość
REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU_.pdf436.02 KB
zalacznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU_.pdf566.53 KB
Załącznik nr 2 do ankieta.pdf367.22 KB
Załącznik nr 3 do REGULAMINU UCZESTNIKÓW PROJEKTU.pdf449.44 KB
lista_chetnych_projekt.pdf296.68 KB

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowice
ul. Zwycięstwa 7
43-178 Ornontowice
tel./fax:32 2355016
NIP:635-17-19-984
zsp@ornontowice.edu.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Godło Polski

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer