Opieka stomatologiczna - informacje

Dyrektor Zespółu Szkolno – Przedszkolny w Gminie Ornontowice informuje, że zawarto porozumienie w sprawie zapewnienia uczniom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie Ornontowice korzystania ze świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych, której realizatorem będzie:

„A – Dent” Anna Konieczny
ul. Zamkowa 11
43 – 178 Ornontowice
tel.: 607 460 501

Zakres opieki obejmuje:

  1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
  2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia – określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.
  3. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne, będą realizowane jeden raz na pół roku dla uczniów Szkoły, których rodzice lub opiekunowie prawni nie złożyli pisemnego sprzeciwu do Świadczeniobiorcy.
  4. Sprzeciw skierowany być powinien bezpośrednio do świadczeniodawcy: „A – Dent” Anna Konieczny, ul. Zamkowa 11, 43 – 178 Ornontowice.

Powyższy podmiot w związku z realizacją zapisów porozumienia na udzielenie świadczeń zdrowotnych będzie Administratorem Danych Osobowych przekazanych mu przez Szkołę/Zespół.

Powyższy podmiot powinien spełnić wobec Państwa obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowice
ul. Zwycięstwa 7
43-178 Ornontowice
tel./fax:32 2355016
NIP:635-17-19-984
zsp@ornontowice.edu.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Godło Polski

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer