WARUNKI KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW

WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z PODRĘCZNIKÓW
LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

• Warunki wypożyczania przez Uczniów podręczników lub materiałów edukacyjnych podlegają wszystkim zasadom wypożyczania książek z biblioteki szkolnej.
• Podręczniki lub materiały edukacyjne są wypożyczane Uczniowi od początku roku szkolnego do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wypożyczenie następuje w pierwszym tygodniu po rozpoczęciu roku szkolnego. Zwrot do biblioteki szkolnej następuje  w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
• W ciągu roku szkolnego obowiązkiem Ucznia jest zmienić okładkę podręcznika, jeśli ta ulegnie zniszczeniu.
W podręczniku lub materiałach edukacyjnych Uczeń nie może wykonywać dodatkowych rysunków, oznaczeń, podkreśleń przy użyciu ołówka, długopisu, pióra, zakreślacza, kredek. Rysowanie, malowanie, wypełnianie, uzupełnianie, podkreślanie, zaznaczanie, zalanie, potarganie, wyrwanie kartek z podręcznika lub materiału edukacyjnego uznane jest za ich zniszczenie lub uszkodzenie.
• W przypadku uszkodzenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych (potargania, rozklejenia itd.) należy je natychmiast skleić przeźroczystą taśmą samoprzylepną, aby nie została utracona możliwość swobodnego odczytywania zawartych w nich treści.
• W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa może żądać od Rodziców Ucznia zwrotu:
- kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub
- kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły, który zapewnia MEN.

W przypadku „Naszego elementarza” koszt każdej czterech część wynosi 4,34 zł – szkoła nie może żądać wyższej kwoty w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze. zm.) zmienionej ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. Z 2014 r. poz. 811),  art. 22aj i art. 22ak.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowice
ul. Zwycięstwa 7
43-178 Ornontowice
tel./fax:32 2355016
NIP:635-17-19-984
zsp@ornontowice.edu.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Godło Polski

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer