HISTORIA

Ze szkolnej kroniki...


Rok szkolny 1933/34

„Biblioteka uczniowska liczy 167 tomów jest w starej szkole (częściowo) i w nowej częściowo. Korzystało z niej 314 uczniów, ilość wypożyczeń 1402. Czasopisma:

 • „Płomyk” - 2 egz.
 • „Płomyczek” - 2 egz.
 • „Gazeta oszczędnościowa” - 5 egz.
 • „Na tropie” - 1 egz.
 • „Lot Polski” - 1 egz.
 • „Polska na morzu” - 1 egz.
 • „Gazetka ścienna” - 1 egz.”


Rok szkolny 1935/36

„Z Funduszów Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych w Katowicach [szkoła] otrzymała 72 tomy do biblioteki uczniowskiej. Biblioteka liczy 150 dzieł w 205 egzemplarzach.”


Rok szkolny 1945/46

„Budynek szkoły wraz ze wszystkimi pomocami naukowymi w styczniu 1945 została spalony zupełnie.”


Rok szkolny 1946/47

„Biblioteka otwarta w obecności Inspektora Szkolnego ob. Rusinla w dn. 13.10.1945 biblioteka uczniowska licząca 124 złożonych i uzbieranych po domach książek powiększyła znacznie swój stan zawierając we wrześniu 1946 – 460 egz.
Do wzbogacenia biblioteki przyczyniła się Huta Szkła ofiarując szkole kwotę 2500 zł i Związek Weteranów Powstań Śląskich – 500 zł.”


Rok 1953

Pierwsze wpisy w książce inwentarzowej księgozbioru biblioteki szkolnej pochodzą z 1953 roku. Wśród pierwszych pozycji możemy znaleźć:

 • Nr 1 Rudy Tomek B.H. Długoszewskiego wyd. w 1952;
 • dzieła Mickiewicza czy
 • pierwszą książką dla nauczyciela Od czego zależą dobre wyniki nauczania.
 • Pierwszą księgę inwentarzową podpisała p. Eleonora Fityka.


  Rok szkolny 1955/56

  „Z dn. 1 stycznia 1956 zorganizowana została biblioteka i świetlica, która liczyła 800 tomów; w ciągu kilku miesięcy liczba ta powiększyła się znowu o 170, dzięki dotacji G. S. oraz zaopatrzeni z ramienia Ministerstwa Kultury. Bibliotekarką jest ob. Adamczyk Marta, która z całym zapałem i zamiłowaniem prowadzi bibliotekę.”


  Rok szkolny 1988/89

  „Skład Rady Pedagogicznej przedstawiał się następująco:
  […] Elżbieta Rudek – bibliotekarka”


  Rok szkolny 1990/91

  „Skład Rady Pedagogicznej:
  […] Elżbieta Rudek – bibliotekarka. […] Na emeryturę przeszły p. Janina Sowa i p. Elżbieta Rudek.”


  Rok szkolny 1991/92

  „Do grona nauczycielskiego doszły nowe nauczycielki: p. U. Adamczyk – nauczanie początkowe, p. mgr. A. Szuba – nauczanie chemii, p. D. Jasielczuk – geograf i matematyk, p. E. Wagner – bibliotekarka, siostra katechetka Grażyna. […] Z emerytów pracowały po 5 godzin tylko 3 panie: A. Pucyk, E. Rudek, B. Chmiel. Odeszły: p. A. Płonka i mgr U. Stopa, a na emerytuję p. J. Sowa i E. Rudek. [? - nieścisłość]


  Rok szkolny 1992/93

  „Na pół etatu w bibliotece pracowała emerytka pani E. Rudek.”


  Rok szkolny 1993/94

  „Do stałego grona pedagogicznego doszły następujące panie: […] Kornelia Osińska, córka mgr Rity Osińskiej (będzie pracować w bibliotece szkolnej na 1/2 etatu) […].”


  Rok szkolny 1994/95 – przejęcie szkoły przez władze samorządowe

  „Od 1 września 1994 r. zgodnie z koncepcją prowadzenia szkoły został opracowany program szkoły autorskiej – wprowadzenie modelu mikrosystemu ekologiczno-wychowczego, który chcemy przez czas trwania naszej kadencji wdrażać. […] Do realizacji tego programu zgromadziliśmy dzięki Fundacji „Silesia” księgozbiór w bibliotece szkolnej, który będzie służył nauczycielom i uczniom w edukacji ekologicznej.”


  Rok szkolny 1995/96

  „Rada Pedagogiczne liczy 39 osób, doszła do nas p. Justyna Wieczorek do świetlicy oraz Sabina Mendel do biblioteki.
  […] Skoro jestem przy sprawach gospodarczych to należy zaznaczyć, iż przy ich realizacji pomocna była Gmina Ornontowice – radni, zarząd, wójt oraz Komitet Rodzicielski. W ramach realizacji tych zadań dokonano: […] wzbogacono księgozbiór”


  Rok szkolny 1996/97 – nadanie szkole im. K. Miarki

  „Rada pedagogiczna liczy 44 nauczycieli. Doszli do nas ks. D. Gembała, Siostra Wiolletta, mgr K. Kniejska, Sittek M., M. Gabor.”
  M.Sittek – bibliotekarka


  Rok szkolny 1997/98

  „Uczniowie w ramach przysposobienia czytelniczego odwiedzali bibliotekę gminną oraz miejską w Rybniku”


  Rok szkolny 1998/99

  oddanie do użytku nowego skrzydła szkoły (obecnej siedziby Gimnazjum im. Noblistów Polskich). Na najwyższym piętrze znalazła się przeniesiona biblioteka szkolna. Znajdowała się tam, aż do momentu podzielenia księgozbioru i samej biblioteki osobno dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.


  Historia najnowsza...

  W roku szkolnym 1999/2000 - pierwszym roku reformy szkolnictwa wprowadzającej nowy typ szkół - gimnazjów,w naszej szkole były tylko 4 klasy (jeden rocznik), a stanowisko bibliotekarza piastowała Maria Sittek. Była ona zatrudniona już od wielu lat na stanowisku nauczyciela-bibliotekarza w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki, przylegającej bezpośrednio do Gimnazjum.

  Przez pewien czas bibliotekarka prowadziła jednocześnie dwie biblioteki szkolne, przy czym biblioteka gimnazjalna otwarta była przez 15 godzin w tygodniu. Kiedy jednak zwiększyła się liczba klas, przybyło uczniów i nauczycieli, pojawiła się potrzeba wydłużenia czasu otwarcia biblioteki gimnazjalnej. W związku z tym we wrześniu roku szkolnego 2000/2001 zastały rozdzielone księgozbiory obu szkół i nasza biblioteka rozpoczęła samodzielną działalność ze zbiorem liczącym prawie 1800 egzemplarzy książek.

  W ciągu ostatnich kilkunastu lat biblioteką opiekowały się także Maria Bończyk i Danuta Jasielczuk.

  Obecnie w bibliotece znajduje się 5774 książek. Księgozbiór ukierunkowany jest przede wszystkim na ucznia. Oprócz lektur dużą grupę stanowią kolorowe książki dla najmłodszych.

  Książki dla ucznia starszego podzielone są na działy, a wewnątrz działu obowiązuje układ alfabetyczny:

  • „P” - powieści i opowiadania przygodowe
  • „Ob” - powieści i opowiadania obyczajowe
  • „H” - powieści i opowiadania historyczne
  • „Prz” - powieści i opowiadania przyrodnicze
  • „Pd” - poezja, dramat
  • Literatura popularno-naukowa jest ułożona według działów UKD (Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej). W trakcie tworzenia jest także elektroniczna baza danych, w której znajduje się obecnie ok. 1,5 tys. rekordów.

   Z biblioteki, czytelni oraz stanowisk komputerowych mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, a zasady korzystania określają stosowne regulaminy.   Odrobina wspomnień...


   Bibliotekarze pracujący w naszej bibliotece kiedyś i dziś

   Adamczyk Marta
   Bończyk Maria
   Fityka (Skrobacz) Eleonora
   Jasielczuk Danuta
   Kowalska Jadwiga
   Mendel Sabina
   Osińska Kornelia
   Owczarczyk Maria
   Rudek Elżbieta
   Sittek Maria
   Siwicka Katarzyna
   Wagner Ewelina

   Walczak Katarzyna

ZałącznikWielkość
Nowa biblioteka, wizytacja z kuratorium.jpg216.25 KB

Pismo ręczne

Charakter pisma każdego człowieka jest niepowtarzalny, podobnie jak odcisk palca. Nie ma dwóch osób piszących identycznie. W miarę dorastania człowieka charakter jego pisma zmienia się, a wreszcie stabilizuje. Naukę zajmującą się charakterem pisma pod kątem tego, co mówi o charakterze piszącego, nazywamy GRAFOLOGIĄ.

Książki na łańcuchu

Książki można łatwo przenosić, więc często znikają z bibliotek. Aby temu zapobiec, w średniowiecznej bibliotece w Katedrze Hereford w Anglii książki przykuto łańcuchami do prętu biegnącego wzdłuż regału. Łańcuchy przymocowano z przodu do okładek, a zatem książki stoją grzbietami do wewnątrz.

Straszne księgi

W Egipcie w XXV w. p.n.e. powstawały tzw. KSIĘGI UMARŁYCH. Był to zwój zawierający zbiór zaklęć, modlitw i hymnów oraz mitów i fragmenty tekstów rytualnych. Teksty te miały zapewnić umarłemu szczęśliwe dotarcie do państwa umarłych i żywot wieczny.

Księgi średniowieczne

Jeśli przepisywany tekst nie dochodził do końca linii, puste miejsce wypełniano różnymi wzorami, wizerunkami zwierząt i ptaków. Artyści często musieli sami sporządzać farby z roślin czy sproszkowanych minerałów. Malarze używali także złota płatkowego, które przytwierdzali do powierzchni gumą arabską.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer