KALENDARZ ZMIAN W SYSTEMIE OŚWIATY

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

Od 18 maja br.:

 • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
 • wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
 • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

 • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
 • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
 • organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
 • możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

Od 1 czerwca br.:

 • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.
 • Zachęcam również do bieżącego śledzenia komunikatów na stronie MEN, GIS oraz MZ.

  Wkrótce otrzymają Państwo szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji egzaminów zewnętrznych i rozporządzenia regulujące te kwestie.

  Z wyrazami szacunku

  Dariusz Piontkowski

  Minister Edukacji Narodowej

ZałącznikWielkość
Nowelizacja_rozporzadzenia_MEN_30b.pdf164.68 KB
Uzasadnienie_nowelizacji_rozporzadzenia_MEN_30b.pdf113.29 KB
Nowelizacja_rozporzadzenia_MEN_30c.pdf168.96 KB
Uzasadnienie_nowelizacji_rozporzadzenia_MEN_30c.pdf136.71 KB
Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna.pdf382.15 KB
Konsultacje_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol.pdf328.83 KB
Rewalidacja_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol.pdf108.63 KB

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowice
ul. Zwycięstwa 7
43-178 Ornontowice
tel./fax:32 2355016
NIP:635-17-19-984
zsp@ornontowice.edu.pl

www.spmiarka.edu.pl/smodbip

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer